W czym może pomóc Ci notariusz? W jakim celu iść do kancelarii notarialnej?

Czym właściwie zajmuje się notariusz?

Notariusz jest niezbędny przy sporządzaniu umów, poświadczaniu dokumentów, a także często jest wymagany przy postępowaniu procesowym. Do kancelarii notarialnej powinniśmy się udać gdy potrzebujemy:

  • umowy sprzedaży nieruchomości lub działki
  • umowy warunkowej
  • małżeńskiej umowy majątkowej
  • pomocy przy sprawie spadkowej
  • spisania testamentu, oświadczeń, protokołów
  • poświadczenia podpisu
  • poświadczenia zgodności z kopią
  • sporządzenia protestu czeków i weksli

Do kancelarii notarialnej możemy też się udać gdy potrzebujemy poświadczenia, gdy wymagane jest, aby dokument miał formę aktów notarialnych, (m.in. pełnomocnictwa do prowadzenia niektórych czynności prawnych, umowy związane z użytkowaniem wieczystym (przenoszenie, oddanie, przedłużenie użytkowania), umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu czy umowy darowizn). Nadaje to im moc prawną.

Długa tradycja zawodu

Zawód notariusza ma długą historię – już w powieści Fredry „Zemsta” pojawia się rejent, podobnie w dziele Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Zawód rejenta funkcjonuje do dziś, pod nazwą notariusza. Zawód zachował swoją doniosłość i niezmienną renomę utrzymaną przez wysokie wymagania stawiane przez zakres obowiązków i przez prawo państwowe.

Droga kształcenia notariusza

Notariusz jest osobą w pełni przeszkoloną do pełnienia powierzonych mu zadań. Jego ścieżka zawodowa. Przede wszystkim przyszły notariusz musi odbyć studia 5 letnie magisterskie dotyczące prawa. Aby dostać się na takie studia rywalizuje z innymi kandydatami. Często na jedno miejsce przypada wielu kandydatów. Aby się dostać należy mieć świetne wyniki z matury z wiedzy o społeczeństwie i historii. Po studiach musi dostać się na aplikacje notarialne, kształci się tam 2.5 roku, po czym musi odbyć 2 letni staż. Musi zdać także trzydniowy egzamin państwowy. Droga do zostania notariuszem jest długa i wymagająca, przez co notariusze są wykwalifikowanymi specjalistami, którym można zaufać.

Cechy notariusza

Notariusz zobowiązany jest prawnie do bezstronności i tajemnicy zawodowej. Idąc do kancelarii notarialnej nie musimy więc obawiać się o złe rozpatrzenie naszej sprawy. Kancelaria notarialna przeprowadzi klienta przez zawiłości prawne i doprowadzi do końca nasze sprawy urzędowe Notariusz odmówi współpracy jeśli nasze działanie jest nielegalne.

Sprawy notarialne w innym języku niż polski

Na żądanie strony notariusz może wykonywać czynności dodatkowo w języku obcym wykorzystując swoje umiejętności, bądź korzystając z usług tłumacza przysięgłego

Notariusz w Olsztynie

W centrum Olsztyna znajduje się kancelaria notarialna Michała Milewskiego, który może pomóc we wszystkich wymienionych wyżej sprawach. Pełna oferta znajduje się na stronie https://www.notariuszolsztyn.info/. Z notariuszem można także skontaktować się mailowo i telefonicznie. Mogą Państwo powierzyć jego zespołowi swoje sprawy, a na pewno się Państwo nie zawiodą. 

Kontakt

ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn
tel. (89) 534 94 90